Tjänster
ÖVERGRIPANDE ENTREPRENÖRSVERKSAMHET BYGGTJÄNSTFÖRETAG
Som generalentreprenör etablerar vi en stabil arbetsrelation med kunden, våra anställda hanterar dina planer med hjälp av våra erfarna samarbetspartners och lokala firmor för att kunna tillhandahålla de bästa byggnadstjänsterna.
Vi tillhandahåller ett heltäckande sortiment av tjänster som fortsätter genom hela byggnadsprocessen. Vi kan garantera att ditt projekt går så smidigt och effektivt till som möjligt och blir klart i tid och håller sig inom ramarna för budgeten.
Vi utvecklar projekt för klimathus, bostadsrenoveringar såväl som nya byggnadsprojekt för butiker och hotell. Vår erfarna ledningsgrupp och våra byggledare på plats klarar att slutföra dina mest utmanande projekt enligt ditt schema.
 • PÅSKYNDANDE AV TILLSTÅND
  Byggnadstillstånd kan alltid bli ett problem. FRANZONI & CO tar hand om alla nödvändiga byggnadstillstånd och byggplatsförsäkringar, och utfärda kvalitetsmässiga påskyndanden av tillstånd och byggnadslov. Vi kan beräkna kostnad för byggnadstillstånd och den tid det tar att få det. Byggplatsförsäkring ingår.
 • TEKNIK OCH DESIGN
  Maskinteknik, elteknikkonstruktion. Vi erbjuder fullservice innefattande modern teknik, hemdesign, byggnadsteknik och projekthantering. Vi samarbetar med erfarna partners, konstruktionstekniker, experter inom grafisk design, teknik-, el- och konstruktionsteknik. Vi har ingått samarbetsavtal med viktiga konstruktionsteknikfirmor.
 • UNDERHÅLLSSERVICE
  Vi kan erbjuda allmänna och speciella underhållstjänster. Byggnadsunderhållsservice, affärsbyggnadsunderhåll, hemunderhållsservice.
 • KONSULTTJÄNSTER
  Byggnadskonsultering - arkitekturkonsultering
Vårt tillvägagångssätt
FRANZONI & CO FRANZONI & CO kan hjälpa dig med samtliga delar inom ditt byggnadsprojekt från idé till förverkligande.
 • Upptäckt
  Med ett kundorienterat tillvägagångssätt arbetar vi tätt ihop med intressenterna och beslutsfattarna för ditt projekt. Vi urskiljer de problem som kan förekomma och möjligheterna enligt dina önskade förväntningar, och vi förser dig med en övergripande tidslinje fram till slutförandet. Den här processen gör det möjligt för oss att hitta den mest effektiva strategin för att garantera ett lyckad arbete.
 • Krav
  Vi fastställer alla nödvändiga krav för ditt byggprojekt och presenterar dem för ett slutgiltigt godkännande.
 • Planering
  I det här skedet, med hjälp av skickliga byggnadsingenjörer fastställer vi alla lösningar och krav vad gäller teknisk utformning och förbereder en slutlig presentation för godkännande.
 • Bygga
  Detta skede består av en mängd inslag såsom att förse hela byggnadsförloppet med ett pålitligt byggnadsteam och värdefull projektledningsexpertis. Vi ansvarar också för att övervaka hela projektet och hantera viktiga inslag som kostnader, budgetering och inköp.
 • Kvalitetsgaranti
  Som generalentreprenör och byggnadsteknisk ledningskonsult upprätthåller Franzoni & Co högsta standard vad gäller kvalitetsgaranti genom att tillhandahålla enbart de mest erfarna projektledarna. Enskilda personer övervakar hela projektet och ser till att upprätthålla hög kvalitet genom hela processen. Franzoni & Co. säkerställer att ditt projekt blir riktigt utfört hela vägen fram!
 • Leverans
  Vi förser ditt projektteam med alla nödvändiga verktyg, teknik och utbildning när ditt byggnadsprojekt är komplett. Vi garanterar ett smidigt överlämnande, så att din anläggning fortsätter fungera effektivt.